เทคนิคในการเลือกใช้ บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย มีเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย จึงควรดูข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนี้

  1. เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ จดทะเบียนดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง มีชื่อเสียงในวงการว่า เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ในบริการอย่างมีมาตรฐานเสมอต้นเสมอปลาย ในวงการแล้ว ใครๆ ก็เชื่อถือเรียกใช้บริการ
  2. มีประสบการณ์ในการรับงานรักษาความปลอดภัยหลายหลาก ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น หมู่บ้าน โรงงาน บริษัท ร้านค้า
  3. บริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินงานดี ช่วยให้การติดต่อบริการ หรือการรับประกันงานเป็นไปด้วยความสะดวก
  4. มีการคัดเลือกบุคลากรมีคุณภาพ เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องของความสามารถประจำตำแหน่ง และกิริยามารยาทที่เหมาะสม การแสดงความเคารพ ไม่มีประวัติเรื่องอาชญากรรมที่ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความมั่นใจ มีความรอบรู้ในการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ต้องมีการอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีความพร้อมเสมอ ซึ่งในการอบรมนั้นจะมีตั้งแต่การอบรมเรื่องกิริยามารยาท การแสดงความเคารพ การปฐมพยาบาล อบรมดับเพลิง การต่อสู้มือเปล่า การฝึกระเบียบแถว เป็นต้น และต้องมีพนักงานเพียงพอที่จะสับเปลี่ยนเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
  5. มีการรับประกันผลงาน รวมถึงการเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ และความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากพนักงานของบริษัทเอง
  6. ประกันความพึงพอใจในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถให้ความเห็นเพื่อปรับหรือเปลี่ยนพนักงานได้ หากบริการไม่ดี สร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้น
  7. อัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับเนื้องานที่รับผิดชอบ

หากท่านต้องการใช้บริการด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ