3 เหตุผลที่คุณต้องจ้างพนักงาน รักษาความปลอดภัย ของเรา

รักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันมีบริษัทดูแล รักษาความปลอดภัย เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก โดยบริการ รปภ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ในยุคที่มีเหตุการณ์โจรกรรม ไฟไหม้และความรุนแรงจากหลายรูปแบบ อันเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

Security 1 Service ก็เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 50 หน่วยงาน ในการจ้างงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากเราเป็นประจำ ด้วยเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการต่อไปนี้

  1. เจ้าหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จากข้อกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการรับรองสถานฝึกอบรมด้าน รักษาความปลอดภัย พ. ศ. 2560 กล่าวถึงการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประเภทนี้ให้อยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกัน ต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในลักษณะนิติบุคคล และผู้ที่จะทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้นั้น ต้องผ่านเกณฑ์ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสถาบันอบรม ก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทของเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องทุกประการ ผู้ว่าจ้างงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเรา จึงวางใจได้แน่นอน

  1. เจ้าหน้าที่ ของเรามีความสามารถสูง

เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนทักษะที่หลากหลาย จึงมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปฐมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ การจัดการเหตุอัคคีภัยด้วยการใช้สารเคมีดับเพลิงและเคลื่อนย้ายคนไปทางบันไดหนีไฟอย่างเหมาะสม รวมถึงประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงเพื่อควบคุมไม่ให้สถานการณ์ร้ายแรง นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับสัตว์ร้ายและคนร้ายได้อย่างดี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้อย่างทันท่วงที และหากเกินกำลังก็สามารถประสานงานไปยังศูนย์กู้ภัยหรือตำรวจท้องที่ได้ด้วย

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีคุณธรรมและระเบียบวินัยสูง

การทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนั้น ต้องมีจิตใจบริการพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นระเบียบกติกาและมีน้ำใจ เช่น การช่วยโบกรถ การช่วยพยุงผู้สูงอายุเดิน การช่วยกดลิฟต์ เป็นต้น ด้านการมีวินัยสูง เช่น การสวมใส่เครื่องแบบอย่างถูกต้อง การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทำงาน การไม่งีบหลับระหว่างทำหน้าที่ ฯลฯ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้จ้างงาน

จะเห็นได้ว่า จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้ง 3 ประการ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเราได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้ หากท่านต้องการใช้บริการความปลอดภัยจาก Security 1 Service สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ