ทำไมแต่ละสถานที่ จึงใช้ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต่างกัน

รักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้าน รักษาความปลอดภัย มีให้เลือกอยู่หลากหลาย มีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกันไป เรามาดูกันว่าทำไมแต่ละที่จึงเลือกใช้บริการ รปภ แตกต่างกัน โดยร้านเราขออธิบายเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้

  1. ความสามารถด้านภาษา

แม้ รปภ ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและได้ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพแล้ว จะสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม แต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาต่างประเทศ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องดูแลในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทำงานในแหล่งท่องเที่ยว หรือคอนโดมิเนียมที่มีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่จำนวนมาก ก็จำเป็นต้องมีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงจะทำให้การทำงานราบรื่น ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างได้อย่างน่าประทับใจ และทำให้ผู้มาติดต่อหรือผู้อยู่อาศัยชื่นชมด้วย

  1. บุคลิกภาพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ดูแลในศูนย์ราชการระดับใหญ่ บริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ธุรกิจระดับนานาชาติ นอกจากจะต้องดูสุขภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีรอยสักตามร่างกาย แต่งตัวถูกระเบียบแล้ว ยังต้องมีบุคลิกภาพที่ดูดีด้วย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เช่น ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม เป็นต้น ทั้งนี้ ในบางกรณีอาจจะระบุเพศด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ดูแลบริเวณลานจอดรถโซนผู้หญิง ก็จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการของห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

  1. มารยาทสุภาพและมีน้ำใจ

หากเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องดูแลบริษัทหรือที่พักอาศัยที่มีมูลค่าสูง จะต้องมีมารยาทที่ดี สุภาพอยู่เสมอในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ หากบริการไม่ประทับใจ จะส่งผลเสียโดยตรงต่อภาพลักษณ์ผู้ว่าจ้าง อาจถูกร้องเรียนและถูกยุติการทำงานได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมีน้ำใจแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น การโบกรถ การเปิดปิดประตู การแนะนำบอกทางไปห้องน้ำ หรือแนะนำสถานที่ให้นั่งรอ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

3 ประเด็นที่กล่าวมาเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผู้ว่าจ้างเลือกใช้บริการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่างกันไป นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการเรื่องอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การจัดการสัตว์ร้าย ความรู้เรื่องกฎจราจร ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนต้องมีในระดับพื้นฐานใกล้เคียงกัน

ต้องการบริการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กรุณาติดต่อ Security 1 Service ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ