5 เรื่องที่คุณควรรู้ ก่อนจะสมัครงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

งานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นตำแหน่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน สังเกตได้จากมีการประกาศจ้างงานอยู่ทุกวันและมีผู้ที่สนใจเข้ามาสู่วงการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยมากขึ้น

เราจึงได้รวบรวม 5 ประเด็นที่ผู้สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควรทราบก่อนสมัครงาน ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องมีความรับผิดชอบสูง

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในอาคารสถานที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบภายใต้คำสั่งของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ โรงแรม สถาบันการเงิน บริษัทห้างร้านของเอกชน ซึ่งล้วนมีทรัพย์สินของมีค่าที่หากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายก็จะกระทบต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจต่อบริษัทได้ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจึงต้องไม่ประมาท ห้ามละเลยต่อหน้าที่โดยเด็ดขาด

2.มีความเติบโตในหน้าที่การงาน

หลายคนอาจคิดว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจเวรยามทำงานรายเดือนโดยไม่มีการเติบโตของหน้าที่การงาน แต่ที่จริงแล้ว หากทำงานอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีขึ้นไปด้วยความขยันขันแข็งและรับผิดชอบมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ก็สามารถทำงานในตำแหน่งสูงขึ้น เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือ สายตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยได้ หากสนใจงานบริหารก็สามารถรวมทีมทำเป็นบริษัทดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่สถานที่หรือบุคคลสำคัญได้ด้วย

3.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีความสามารถมากกว่าที่คิด

เจ้าหน้าที่ รปภ ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินได้หลายหลาย เช่น การจับสัตว์ร้ายที่เข้ามาในบ้านเรือน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้บาดเจ็บ การใช้อาวุธ เช่น กระบอง ปืน หรือมือเปล่า ต่อสู้คนร้าย การใช้สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ ทั้งรู้วิธีในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่สำคัญ เช่น สถานีตำรวจ หน่วยกู้ภัย สถานีดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการดูแลความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนด้วย

4.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีสิทธิประโยชน์หลายอย่าง

ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะมีสิทธิประกันสังคม เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลได้ เนื่องจากทำงานอยู่ภายใต้สังกัดของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานหรือทุพพลภาพ เสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ทั้งยังได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน เพราะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย ยังไม่รวมสิทธิในการลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวได้ว่า อาชีพเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีความมั่นคงและมีสิทธิต่าง ๆ ไม่ด้อยกว่าพนักงานบริษัททั่วไปเลย

5.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องมีใบอนุญาต

ในปัจจุบัน มีกฎหมายคุ้มครองการทำงานของ รปภ เพื่อยกระดับวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ โดยพระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดให้สถาบันอบรมด้านความปลอดภัยทุกแห่งต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและออกใบรับรองให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมแล้วทุกคนด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทุกคนมีใบอนุญาตติดตัวพร้อมให้ตรวจสอบได้

จะเห็นได้ว่า งานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยนั้น เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ เพราะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ช่วยป้องกันอันตรายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ทั้งยังมีความมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างดีด้วย

สำหรับท่านที่ประสงค์ใช้บริการดูแลด้านความปลอดภัยจากเรา Security 1 Service โปรดติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ