บทความ

January 31, 2022

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่คล้ายคลึงกับ รปภ.แต่จะมีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง

January 28, 2022

สายตรวจ รปภ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องมีการทำงานร่วมกันเพียงแต่จะมีตำแหน่งและหน้าที่แตกต่างออกไป

January 27, 2022

สำหรับทหารผ่านศึกแล้ว สามารถสมัครงาน รปภ.ได้ตามปกติ ทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถจะสมัครเข้าแบบพิเศษได้ เพราะผ่านการฝึกอบรมการต่อสู้และการใช้อาวุธมาแล้ว

January 26, 2022

การทำงานสายอาชีพ รปภ.มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และจุดที่ตัวเองรับผิดชอบ แม้แต่การทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และสามารถทำออกมาได้ดี

January 26, 2022

ภาพหน่วยงานบ้านพหลโยธินเพลส

January 25, 2022

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน คือ การเปลี่ยนกะตามช่วงเวลาอย่างถูกต้องและมีการลาดตระเวนตามสถานที่ต่าง ๆ

January 24, 2022

ครูฝึก รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องผ่านหลักสูตรของการฝึกอบรมขั้นสูงมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เพื่อที่จะถ่ายทอดการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

January 21, 2022

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.คือการดูแลและรักษาความปลอดภัยประจำโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่ง รปภ.เพื่อประจำจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

January 19, 2022

การทำงานทุกอาชีพจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมแรงงาน เพื่อทำให้เกิดระเบียบของการทำงานที่ถูกต้อง พร้อมทำให้ผู้ที่เป็นแรงงานได้รับความยุติธรรมต่ออาชีพของตนเอง

January 18, 2022

การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลและป้องทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะการเป็น รปภ.หมู่บ้านจัดสรร

January 17, 2022

งานด้าน รักษาความปลอดภัย จะมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนและหลายตำแหน่ง หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นตำแหน่งสำคัญ

January 14, 2022

การทำงานสาย รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ผู้หญิงสามารถทำได้ เพราะในบางพื้นที่ต้องการ รปภ.ที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

January 13, 2022

หน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องเป็นผู้ที่สามารถปกป้องและดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้ โดยจะมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าที่และหลายตำแหน่ง

January 11, 2022

งานด้านรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญต่อเจ้าของโครงการคอนโดหมู่บ้านและผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงต้องมีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

January 7, 2022

การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญต่อชีวิตคนทำงานอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดเพื่อฝึกและอบรมพนักงานอยู่บ่อยครั้ง

January 4, 2022

หน้าที่สำคัญที่สุดของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การดูแลความปลอดภัยภายในการทำงานและความปลอดภัยโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรม

December 27, 2021

คปอ.หรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ถูกก่อตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง เพื่อการกำหนดมาตรฐานงานบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย

December 27, 2021

อบรม งานรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

December 27, 2021

ภาพการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท

December 22, 2021

เมื่อคุณต้องการสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติสำคัญทางกฎหมาย เพราะ บริษัท รปภ จะมีการตรวจสอบทางประวัติทางอาชญากรรมและการตรวจสอบหลากหลายด้าน

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ