เลือกบริษัท รปภ. อาคารอย่างไร? คุณสมบัติของรปภ. อาคาร ที่ควรพิจารณา มีอะไรบ้าง

รปภ. อาคาร ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

การวางระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยอย่างคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ตเมนต์ ไปจนถึงอาคารสำนักงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อตัวอาคาร ทรัพย์สินภายใน และชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยอาคารที่ดีควรมีรปภ. อาคารด้วย เพราะรปภ. อาคารที่เป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วกว่า อย่างในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยเข้ามาในบริเวณอาคาร มีเหตุไฟไหม้ หรือเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างรปภ. อาคารควรว่าจ้างกับบริษัท รักษาความปลอดภัยอาคารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีการคัดกรองประวัติและฝึกฝนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

คุณสมบัติของรปภ. อาคาร

1.ไม่มีประวัติอาชญากรรม

เจ้าหน้าที่รปภ. ที่ดีไม่ควรมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน เพราะผู้ที่เคยก่ออาชญากรรมมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมซ้ำ อ้างอิงข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ พบว่าในระยะเวลา 3 ปี มีผู้กระทำผิดซ้ำถึง 31%

2.ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สำหรับทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ ทักษะในการคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในตอนที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รปภ. อาคารจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และส่งต่อความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ทักษะการสังเกต

เจ้าหน้าที่รปภ. อาคารจำเป็นต้องมีทักษะการสังเกตถึงความผิดปกติ ซึ่งต้องใช้สังเกตความผิดปกติของสถานการณ์และบุคคล เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม

4.ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน

ในบริษัทที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่รปภ. อย่างเคร่งครัด เช่น การอบรมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย การควบคุมบุคคล และการควบคุมเพลิง เป็นต้น

5.มีใบอนุญาตประกอบอาชีพรปภ.

ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถประกอบอาชีพรปภ. เพราะเป็นอาชีพที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเจ้าหน้าที่รปภ. จึงต้องมีใบอนุญาตในการเป็นพนักงานรปภ.

วิธีการบริษัท รปภ. อาคาร

เลือกบริษัท รปภ. อาคารอย่างไร?

ความน่าเชื่อถือของรปภ. มักขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้บริการเจ้าหน้าที่รปภ. แล้วจะเลือกบริษัท รปภ. อาคารอย่างไรดี?

1.พิจารณาการคัดกรองเจ้าหน้าที่

บริษัทใหับริการเจ้าหน้าที่รปภ. ควรมีการคัดกรองบุคคลที่เคร่งคัด ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรม และควรเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เพื่อความคล่องแคล่วในการสื่อสาร

2.บริษัทมีการอบรมเจ้าหน้าที่รปภ. อย่างครบถ้วน

ในการจะประกอบอาชีพรปภ. บุคคลจะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เจ้าที่รปภ. มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

3.บริษัทมีการจัดระบบการทำงานอย่างดี

กรณีที่เจ้าหน้าที่รปภ. ขาดงาน ลากิจ หรือลาป่วย บริษัทมีหน้าที่ในการจัดสรรเจ้าหน้าที่รปภ. ทดแทน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการรักษาความปลอดภัยครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

4.ระบบให้บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง

บริษัทที่ให้บริการเจ้าหน้าที่รปภ. ควรมีระบบให้บริการลูกค้าแบบ 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำได้ 24 ชั่วโมง

สรุปแล้วการเลือกจ้างบริษัทให้บริการพนักงานรปภ. ควรเลือกจากบริษัทที่มีการคัดกรองและอบรมเจ้าหน้าที่รปภ. อย่างเข้มงวด มีทีมเจ้าหน้าที่คอยจัดสรรเจ้าหน้าที่รปภ. และมีระบบให้บริการลูกค้าแบบ 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทให้บริการพนักงานรปภ.

รู้จักกับบริการเจ้าหน้าที่รปภ. อาคารจาก Security 1 Service

สำหรับบริการเจ้าหน้าที่รปภ. อาคารจาก Security 1 Service เป็นบริการที่ลูกค้าทุกท่านสามารถเชื่อถือได้ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรระดับสากล

โดยให้บริการทั้งเจ้าหน้าที่รปภ. อาคาร เจ้าหน้าที่รปภ. โรงงาน เจ้าหน้าที่รปภ. สถานศึกษา และอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละแบบจะได้รับการอบรมพื้นฐานที่เหมือนกัน แต่จะมีการอบรมบางหลักสูตรที่ต่างกันออกไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสถานที่ปฏิบัติงาน ที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่รปภ. ทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพรปภ.

ในส่วนของการคัดกรองเจ้าหน้าที่รปภ. Security 1 Service คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น สัญชาติไทย และจะต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรม อีกทั้งยังผลักดันให้พนักงานทุกคนผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น (ม.3) เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต

สนใจจ้างรปภ. มืออาชีพ จาก Security 1 Service

Security 1 Service หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการ รักษาความปลอดภัย ที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน จึงเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ เรามุ่งมั่นพัฒนา และตั้งใจบริการท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ โดยที่เราพร้อมปกป้อง ดูแลท่าน และทุกคนในโครงการด้วยการบริการจากใจของพวกเราทุกคน หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

โทร. 02-007-4525
อีเมล: info@security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ