ระบบความปลอดภัยในอาคาร มีอะไรบ้าง? วิธีเลือกจ้างรปภ. อาคาร

รู้จัก 4 ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร

ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน อะพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดมิเนียม สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร โดยในบทความนี้ Security 1 Service จะพาไปทำความรู้จักกับระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารว่ามีความสำคัญอย่างไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร

ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารมีบทบาทในการช่วยป้องกันและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ดูแลและผู้อยู่อาศัยในอาคาร โดยประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัยในอาคาร ได้แก่

1.ช่วยป้องกันอันตรายในพื้นที่

ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารมีบทบาทในการป้องกันอันตรายในพื้นที่ เช่น ป้องกันบุคคลภายนอกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในอาคาร ป้องกันการลุกลามของเหตุอัคคีภัย และป้องกันการลักขโมยทรัพย์สิน เป็นต้น

2.ป้องกันการสูญหาย หรือสูญเสีย

ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารจะช่วยป้องกันการสูญหาย หรือสูญเสียได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การขโมยทรัพย์สินภายในอาคาร การลุกลามของอัคคีภัย ไปจนถึงเหตุทะเลาะวิวาท

3.ป้องกันการบุกรุกพื้นที่จากคนภายนอก

ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่อาคาร เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย และเหตุอาชญากรรมที่ร้ายแรงอีกมากมาย

4.ช่วยหาหลักฐาน เพื่อใช้เอาผิดตามกฏหมาย

ในกรณีที่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารจะช่วยหาหลักฐาน เช่น คลิปจากกล้องวงจรปิด บันทึกการเข้า-ออกสถานที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบคดี เพื่อฟ้องร้องผู้กระทำผิดได้ตามกฏหมาย

ระบบความปลอดภัยในอาคาร มีอะไรบ้าง

ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาโครงการ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ อย่างไรก็ตาม ระบบความปลอดภัยโดยทั่วไปมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1.รปภ. อาคาร

แม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยมากมายให้เลือกใช้งาน แต่องค์ประกอบที่ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารจะขาดไปไม่ได้ก็คือ รปภ. อาคาร เพราะเป็นการดูแลความปลอดภัยโดยมนุษย์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยี มีไหวพริบในการจัดการสถานการณ์ที่ดีกว่า

2.ระบบควบคุมการเข้า–ออกทางประตู

สำหรับระบบควบคุมการเข้า–ออกทางประตู หรือ Access Control System มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น ระบบที่ยืนยันตัวตนด้วยคีย์การ์ด รหัสผ่าน ลายนิ้วมือ และใบหน้า เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่จะผ่านระบบ Access Control System เข้ามาในอาคารได้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีข้อมูลในระบบ หรือได้รับอนุญาตเท่านั้น เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในอาคาร

3.กล้องวงจรปิด

ในส่วนของกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เป็นองค์ประกอบที่จะต้องทำงานร่วมกับรปภ. อาคาร ซึ่งจะช่วยให้รปภ. อาคารสามารถสอดส่องพื้นที่ต่างๆ ของอาคารได้จากห้องควบคุม ทำให้สามารถสังเกตเห็นสถานการณ์ผิดปกติได้แบบเรียลไทม์ และเข้าควบคุมสถานการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ภาพจากกล้องวงจรปิดยังใช้เป็นหลักฐานได้ในกรณีที่มีการลักขโมย ทำร้ายร่างกาย หรือเหตุร้ายอื่นๆ

กล้องวงจรปิด ช่วยในการรักษาความปลอดภัยในอาคาร

4.สัญญาณระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์

โดยสัญญาณระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น สัญญาณกันขโมย สัญญาณเตือนอัคคีภัย ไปจนถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่นิยมใช้ในบ้านพักคนชรา ซึ่งสัญญาณระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์เะหล่านี้จะช่วยแจ้งเหตุให้กับรปภ. อาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบได้ เพราะกล้องวงจรปิดไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ทำให้รปภ. อาคารไม่สามารถสอดส่องได้อย่างทั่วถึง อาทิ ภายในห้องชุดส่วนตัว ห้องน้ำส่วนกลาง หรือมุมอับภาพกล้องวงจรปิด เป็นต้น

วิธีเลือกจ้างรปภ. สำหรับรักษาความปลอดภัยในอาคาร สํานักงาน

ทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในอาคาร สํานักงานต่างๆ มีเจ้าหน้าที่รปภ. อาคารเป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นการเลือกจ้างรปภ. อาคารจึงสำคัญมากต่อการรักษาความปลอดภัย โดยการจ้างรปภ. อาคารควรเลือกจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

1.เลือกจ้างรปภ. อาคารจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

การเลือกจ้างรปภ. อาคารจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ

2.รปภ. อาคารต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยข้องเกี่ยวกับสารเสพติด

การคัดกรองรปภ. อาคารจากประวัติอาชญากรรมเป็นสิ่งแรกที่ผู้ว่าจ้างควรทำ เนื่องจากผู้มีประวัติอาชญากรรมหลายส่วนมีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมซ้ำ จึงไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินจากการก่ออาชญากรรม

3.รปภ. อาคารต้องมีใบอนุญาต

อาชีพรปภ. เป็นอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบตามกฏหมาย ได้รับการตรวจสอบประวัติและผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนด

เลือกจ้างรปภ. อาคารกับบริษัทรักษาความปลอดภัย Security 1 Service

บริการรักษาความปลอดภัยด้วยรปภ. ของ Security 1 Service ทุกคนได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความทันสมัยและเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ ได้ตามสถานการณ์อย่างครอบคลุม เพราะเราคือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความชำนาญการและความรู้ในการแก้ไขและจัดการปัญหามากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามายังท่าอากาศยานนี้

หากคุณกำลังมองหา รปภ. ที่มีวินัยจาก บริษัท รปภ. ที่น่าเชื่อถืออยู่ ขอให้พิจารณา Security 1 Service เพราะเราก็เป็น 1 ใน บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะให้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 02-007-4525
อีเมล: info@security1service.com

IG : Security1service
FB : Security 1 Service
LINE : @security1service

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ