COVID-19 ส่งผลอะไรให้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้าง

รักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ทางรัฐบาลจึงยังแนะนำให้พวกเราทุกคนดูแลตัวอย่างอย่างเข้มงวดในการป้องกันโรคนี้ และต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคให้ดีที่สุด

การระบาดของไวรัสโควิดส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการทำงานของ รปภ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ความเข้มงวดในการสังเกตตัวเอง

หน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อผ่านบุคคลในพื้นที่สาธารณะ หากต้องสงสัยว่าตัวเองติดไวรัสชนิดนี้ เช่น มีไข้สูง ไอ มีน้ำมูก มีประวัติอยู่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ติดเชื้อ ฯลฯ ก็ต้องแยกตัวมาสังเกตอาการเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นได้อีกด้วย ในระยะนี้ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจึงต้องป้องกันตัวเองอย่างมาก และสังเกตความผิดปกติของตนเองอย่างละเอียด

  1. พกอุปกรณ์ทำความสะอาดเสมอ

ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะตลอดเวลา ซึ่ง รปภ ก็ต้องทำเช่นเดียวกัน และต้องพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ทําความสะอาดมือบ่อยครั้ง นอกจากนี้ อุปกรณ์สื่อสารและอื่น ๆ ที่จับบ่อยครั้ง ก็ต้องหมั่นเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ด้วย เพราะอาจมีละอองน้ำลายที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนได้เมื่อต้องทำงานตรวจเวรยามในที่แออัด

  1. ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจคน

เนื่องจากไวรัสโควิด-19 ติดต่อกันผ่านการพูดหรือการไอจามใส่กัน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจึงต้องคอยสอดส่องให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและเคร่งครัด เพราะหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อจะส่งผลเป็นวงกว้าง เช่น ต้องปิดทำการสถานที่นั้น ๆ เพื่อทำความสะอาดและต้องกักบริเวณบุคคลที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยยังต้องคอยแนะนำไม่ให้คนอยู่ใกล้กันเกินระยะ 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสู่กันได้ด้วย

  1. ต้องคอยตรวจไม่ให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุมกัน

ในระยะหลังจากที่มีการผ่อนคลายของมาตรการคุมไวรัสโควิด ทำให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสันทนาการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องหมั่นตรวจสอบให้ทุกคนอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสม สวมใส่หน้ากากอนามัย และคอยเตือนไม่ให้มีการดื่มเบียร์หรือสุรา หรือใช้ยาเสพติด เพราะจะทำให้นำไปสู่การขาดสติและไม่ป้องกันตัวเองเท่าที่ควร

  1. ต้องรีบประสานหากพบความผิดปกติ

หากใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแล้วพบว่ามีคนเป็นไข้กำลังจะเข้ามาในสถานที่นั้น ๆ ไม่ควรปล่อยผ่าน ต้องรีบแยกบุคคลนั้น ๆ และประสานกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือสายตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ดำเนินการสังเกตอาการ และแยกตัวจากคนอื่น ๆ ให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสมต่อไป

จะเห็นได้ว่างานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีความเคร่งครัดรัดกุมในหลายด้านมากขึ้น เพื่อเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ที่ต้องลดโอกาสเสี่ยงและแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม

หากท่านต้องการใช้บริการ รักษาความปลอดภัย จากเรา Security 1 Service โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ