รปภ. โรงงาน คืออะไร? มีหน้าที่อย่างไรบ้าง พร้อมเผยวิธีเลือกจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงาน

รปภ. โรงงาน สำคัญอย่างไร

หนึ่งในตำแหน่งที่เจ้าของธุรกิจโรงงานไม่ควรมองข้ามก็คือ รปภ. โรงงาน แม้ว่าวิศวกร เสมียน และตำแหน่งอื่นๆ ในโรงงานจะเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลผลิตของโรงงาน แต่โรงงานอาจจะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคงหากขาดตำแหน่งรปภ. โรงงาน

รปภ. โรงงานคือ?

รปภ. โรงงาน หรือยาม โรงงาน คือ ผู้รักษาความปลอดภัยประจำโรงงาน โดยหน้าที่หลักของรปภ. โรงงานมีดังนี้

1.รักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้มาเยือน

แม้โรงงานจะไม่ใช่สถานที่เปิดแบบโรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า แต่ก็เป็นสถานที่ที่มีคนเข้าออกอยู่เป็นประจำ เช่น วิศวกร เสมียน นักเทคนิค และพนักงานตำแหน่งอื่นๆ ในโรงงาน ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะต้องทำงานกับเครื่องจักรของโรงงานเป็นประจำ รวมไปถึงผู้มาเยือนที่เข้ามาติดต่อธุระหรือเยี่ยมชมการทำงานภายในโรงงาน

ดังนั้น รปภ. โรงงานจึงต้องมีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดข้องฉุกเฉิน และทำงานภายใต้นโยบายความปลอดภัยของโรงงานนั้นๆ ได้ ซึ่งแต่ละโรงงานมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ จำนวนพนักงาน ไปจนถึงแบบแปลนของโรงงาน

2.ปกป้องทรัพย์สินของโรงงาน

รปภ. โรงงานมีหน้าที่ดูแลและปกป้องทรัพย์สินของโรงงาน เช่น อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน ไปจนถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน เพราะอุปกรณ์หลายอย่างในโรงงานมีราคาสูง หากถูกลักขโมย หรือเกิดความเสียหาย จะส่งผลให้กำลังในการผลิตของโรงงานลดลง และจะต้องเสียต้นทุนจำนวนหนึ่งไปกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทน หรือซ่อมบำรุง

3.ป้องกันอาชญากรรม

โรงงานเป็นสถานที่ที่ต้องพบเจอกับอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย หรือการก่อกวน โดยผลสำรวจในปี 2017 ชี้ว่า โรงงานต้องพบเจอกับอาชญากรรมถึง 117,000 ครั้ง รปภ. โรงงานจึงเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะปกป้องโรงงานจากการถูกก่ออาชญากรรม

4.ลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยบริเวณต่างๆ ภายในโรงงาน

โดยปกติแล้ว โรงงาน 1 แห่ง จะมีอาคารหลายส่วนตามลำดับการผลิต เช่น อาคารสำหรับผลิตสินค้า อาคารสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ รปภ. โรงงานจะต้องทำหน้าที่ลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน ซึ่งอาจมีการแบ่งหน้าที่กัน หากโรงงานมีการว่าจ้างรปภ. โรงงานมากกว่า 1 คน

นอกจากนี้ การลาดตระเวนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงานสังเกตการณ์จุดบอด ซึ่งเป็นบริเวณที่กล้องวงจรปิดไม่สามารถเข้าถึงได้

5.เข้าเวรยามตอนกลางคืน

อาชญากรรมหรืออุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นรปภ. โรงงานจะต้องแบ่งหน้าที่กัน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ได้ 24 ชั่วโมง แม้ในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรมสูงกว่าตอนกลางวัน

6.ตรวจสอบผู้เข้า-ออก

การตรวจสอบผู้เข้า-ออกเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของรปภ. โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบพนักงานประจำของทางโรงงาน ไปจนถึงผู้มาเยือนโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักขโมย หรือการนำวัตถุต้องห้ามเข้ามาภายในพื้นที่ของโรงงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงานจะต้องบันทึกประวัติการเข้า-ออกภายในโรงงานด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ป้องกันการลักขโมย และก่ออาชญากรรมได้

เลือกจ้าง รปภ. โรงงาน อย่างไรดี

การว่าจ้าง รปภ. โรงงาน

การว่าจ้าง รปภ. โรงงานต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพและความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ว่าจ้างรปภ. สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ควรมีบุคลิกที่เป็นมิตร แต่ในกรณีของการว่าจ้าง รปภ. โรงงาน เจ้าหน้าที่ควรมีบุคลิกที่จริงจัง และสามารถจัดการกับสถานการณ์ตึงเครียดได้ดี

ส่วนจำนวนของเจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงานควรคำนึงจากขนาดพื้นที่ของโรงงาน และความแน่นหนาของการรักษาความปลอดภัยที่เจ้าของโรงงานต้องการ เช่น โรงงานที่มีจุดบอดเยอะ (จุดที่บุคคลภายนอกสามารถลักลอบเข้ามาได้ง่าย) อาจจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงานหลายคนในการรักษาการณ์

หากโรงงานนั้นๆ ต้องการการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง หรือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เจ้าของโรงงานอาจต้องการเจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงานที่มีใบอนุญาตสำหรับพกอาวุธปืน

โดยวิธีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. โรงงานที่ดีที่สุด คือ การว่าจ้างผ่านบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีการอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบพฤติกรรมและระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ รปภ. อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมและการใช้สารเสพติด เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องคอยรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงงานและทรัพย์สินของโรงงาน

รปภ. มืออาชีพ จาก Security 1 Service

Security 1 Service หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการ รักษาความปลอดภัย ที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน จึงเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ เรามุ่งมั่นพัฒนา และตั้งใจบริการท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ โดยที่เราพร้อมปกป้อง ดูแลท่าน และทุกคนในโครงการด้วยการบริการจากใจของพวกเราทุกคน หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

โทร. 02-007-4525
อีเมล: info@security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ