การดูแลบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่สำคัญของรปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่สำคัญของรปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่สำคัญของรปภ. ใช่หรือไม่

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ การดูแลบุคคลช่วงบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่  หรือจุดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ไว้ เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะทางเข้า-ออกจะต้องมีการตรวจสอบ ทั้งผู้ที่เป็นพนักงาน ผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน และบุคคลภายนอก ที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือปัญหาใด ๆ เมื่อเข้าสู่สถานที่นั้น ๆ ไปแล้ว

หน้าที่ของ รปภ.คือ การดูแลและปกป้องทั้งชีวิตกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานเข้า-ออก เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการก่ออัคคีภัย รวมไปถึงการก่อปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของสถานที่ได้ พร้อมให้การอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรภายใน งานด้านเอกสาร และงานติดต่อของบุคคลภายนอก ทั้งยังมีหน้าที่ในด้านบริการจัดระเบียบ การดูแลด้านความสะอาด เช่น การดูแลเรื่องต้นไม้, การช่วยเหลือในบางเรื่อง, คอยสอดส่องไม่ให้พนักงานหรือผู้ที่อยู่ภายในสถานที่ทำผิดกฎของผู้ว่าจ้าง แต่การดูแลในด้านบริการเสริมใด ๆ จะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่การทำงานหลักของ รปภ.เด็ดขาด ดังนั้นเรื่องของการดูแลทางเข้า-ออกในจุดที่จะต้องรับผิดชอบ จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ.ที่จะต้องใส่ใจการตรวจคนเข้า-ออก และ บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานได้อย่างดีที่สุด

คุณสมบัติของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี จะต้องทำตัวให้อยู่ภายในกฎระเบียบของบริษัทและผู้ว่าจ้าง มีไหวพริบที่ดี แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ระงับเหตุอย่างทันท่วงที พร้อมให้การลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สินโดยรวมของสถานที่นั้น ๆ ได้ตลอด พร้อมการลงบันทึกเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เมื่อไหร่ที่มีความผิดปกติจะต้องรีบแจ้งกับทางหัวหน้า รปภ.หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสถานที่นั้น ๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในหรือผู้ที่เข้ามาทำงานได้มากที่สุด

 

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ