ทำไม รปภ. ประจำสถานที่ต่างๆ ถึงต้องเรียกรวมแถวในตอนเช้า

ทำไม รปภ. ประจำสถานที่ต่างๆ ถึงต้องเรียกรวมแถวในตอนเช้า

การทำงานสายอาชีพ รปภ.มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และจุดที่ตัวเองรับผิดชอบ แม้แต่การทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และสามารถทำออกมาได้ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นการฝึกระเบียบแถวของพนักงานรักษาความปลอดภัยในช่วงเช้าทุกวัน ที่จะเป็นการพบปะและพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ รปภ. หัวหน้าหน่วย รปภ.และในบางวันอาจจะมีสายตรวจเข้ามาชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย โดยความสำคัญของการเรียกแถวตอนเช้าของกลุ่ม รปภ.คือ

  1. การชี้แจงเรื่องหน้าที่และการทำงานของ รปภ.โดยรวม
  2. การประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ รปภ.ในสถานที่นั้น ๆ โดยตรง
  3. การแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างมีการระบุ หรือขอปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อทำความเข้าใจต่อ รปภ.ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
  4. มีการพูดคุยถึงปัญหาโดยรวม เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
  5. การมอบหมายหน้าที่ใหม่ การปรับย้าย หรือการเปิด-ปิดจุดประจำตำแหน่งของ รปภ.หรือเพิ่มจุดลาดตระเวนใหม่ ๆ ที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน
  6. การฝึกระเบียบวินัยที่จะทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งของหัวหน้าหน่วยได้อย่างถูกต้อง
  7. การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในทุก ๆ วัน รวมถึงวันพิเศษต่าง ๆ ที่อาจจะมีการเข้ามาตรวจสอบจากองค์กรใหญ่หรือจากผู้ว่าจ้าง จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเสมอ
  8. ถ้า รปภ.มีปากเสียงกันเอง มีกรณีทะเลาะวิวาทหรือข้อพิพาทกันมาก่อน การเรียกแถวตอนเช้าจะเป็นการเรียกพูดคุย เพื่อให้ทำความเข้าใจให้ตรงกันและเป็นการไกล่เกลี่ย เพื่อทำให้การทำงานไม่มีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น

การทำงานเป็น รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ เรื่องที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายกำหนด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตัว รปภ.เองและทรัพย์สินกับชีวิตของผู้ว่าจ้าง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ