ขั้นตอนการลาดตระเวนสำหรับ รปภ. กะกลางคืน มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการลาดตระเวนสำหรับ รปภ. กะกลางคืน มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการลาดตระเวนสำหรับ รปภ. กะกลางคืน มีอะไรบ้าง

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน คือ การเปลี่ยนกะตามช่วงเวลาอย่างถูกต้องและมีการลาดตระเวนตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคารหรือโรงงานที่รับผิดชอบหน้าที่อยู่ เพื่อทำให้เกิดภาพรวมของความปลอดภัยดีที่สุด โดยหน้าที่หลักของ รปภ.กะกลางคืนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ คือ

  1. ต้องมีความตื่นตัวและพร้อมทำงานในช่วงเวลากลางคืนอยู่เสมอ
  2. การเปลี่ยนกะอาจจะมีปัญหาในบางช่วงเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการสแตนบายเจ้าหน้าที่ รปภ.เพื่อเข้าประจำจุดแบบหมุนเวียนได้เสมอ โดยห้ามขาดที่จุดใดจุดหนึ่งเด็ดขาด
  3. การเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ รปภ.ภายในอาคารหรือสถานที่ของโรงงานต่าง ๆ จะเป็นจุดที่ถูกกำหนดไว้ ต้องมีการเซ็นชื่อลงเวลาพร้อมกับจดบันทึกในแต่ละจุดทุกวัน
  4. การเดินตรวจตราต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะบางจุดอาจจะต้องดูเรื่องของเครื่องจักร หยุดใช้งานแล้วมีการถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องอย่างถูกต้องหรือไม่ แต่บางจุดอาจจะเป็นการตรวจตราดูความปลอดภัย การเปิดไฟ หรือการปิดไฟตามจุดต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้ เป็นต้น
  5. เมื่อใดที่เดินลาดตระเวนแล้วพบความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบรายงานหัวหน้าหน่วยของ รปภ.ทันที ถ้าพบบุคคลใดได้รับบาดเจ็บหรือต้องการความช่วยเหลือ ต้องรีบเข้าให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุทันที
  6. ถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในช่วงที่เดินลาดตระเวน ต้องรีบติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหัวหน้าหน่วย รปภ.อย่างรวดเร็วที่สุด
  7. ขณะที่ลาดตระเวนอยู่ต้องมีความระมัดระวัง สอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตของ รปภ.เอง

การลาดตระเวนในเวลากลางคืนของ รปภ.ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการตรวจสอบอยู่เรื่อย ๆ ตลอดทั้งคืน เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสถานที่นั้น ๆ ได้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาทางด้านโจรกรรม การก่ออาชญากรรม และอีกหลายปัญหาที่อาจจะทำให้สถานที่นั้น ๆ เกิดความเสียหายได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ