รปภ. กับ ตำรวจอาสา มีหน้าที่คล้ายกันหรือไม่

รปภ. กับ ตำรวจอาสา มีหน้าที่คล้ายกันหรือไม่

รปภ. กับ ตำรวจอาสา มีหน้าที่คล้ายกันหรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. กับตำรวจอาสาจะมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเท่านั้น พร้อมให้บริการต่าง ๆ และด้านการจราจร งานด้านความสะอาด และงานอื่น ๆ เฉพาะต่อสถานที่ที่ได้รับความรับผิดชอบ แต่สำหรับตำรวจอาสาแล้วจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าขอบเขตความรับผิดชอบค่อนข้างกว้างกว่า

ตำรวจอาสาหรืออาสาสมัครตำรวจ จะมีความหมายในแนวเดียวกัน คือ การเป็นแนวร่วมประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนในกิจการของตำรวจ เชิงหน้าที่ปฏิบัติการและช่วยในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการปราบปรามผู้กระทำผิด รูปแบบของการมีส่วนร่วม คือ จะต้องมีส่วนร่วมกับประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชนในเชิงปฏิบัติการ และมีส่วนร่วมในเครือข่ายของชุมชนเชิงแนวร่วม เช่น การมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือมูลนิธิและการมีส่วนร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน

มีวัตถุประสงค์สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมด้านมีส่วนร่วมของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และกิจการตำรวจ ช่วยในการกำหนดและยกระดับให้รูปแบบงานของตำรวจมีมาตรฐานและเข้าถึงชุมชนได้ง่ายมากขึ้น  มีส่วนร่วมในการช่วยนำเสนอรูปแบบกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้ภาคตำรวจและภาคประชาชนสามารถเป็นเครือข่ายที่พึ่งพาซึ่งกันและกันได้ดี ช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการลดปัญหาต่าง ๆ ที่มากขึ้น แต่ทั้งนี้ถ้าตำรวจอาสาทำงานเกินหน้าที่และทำผิดกฎหมาย จะต้องลงโทษตามกฎหมายทั้งหมด จะไม่มีสิทธิพิเศษเหนือใคร

การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ รปภ.จะมาในรูปแบบของการช่วยตรวจดูผู้ที่ถูกต้องสงสัย รวมไปถึงการช่วยตรวจผู้เข้า-ออกและผู้ที่เข้ามาติดต่องาน มีการประสานงานเพื่อการฝึกอบรมและการตรวจสอบด้านอาชญากรรม ยาเสพติด หรืออุบัติภัยต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาใดขึ้น ตำรวจอาสาจะมีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ ในด้านพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ