รปภ. ต้องมีความรู้ในเรื่องของ โค้ดวิทยุสื่อสาร หรือไม่

โค้ดวิทยุสื่อสาร

สำหรับการทำงานในกลุ่มของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้งานวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่า รปภ.ต้องมีความรู้ในเรื่องของโค้ดวิทยุสื่อสารด้วยหรือไม่? เนื่องมาจากโค้ดนี้จะถูกใช้ในวิทยุสื่อสารของตำรวจและอาสา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รปภ.ควรต้องมีความรู้ด้วยเช่นกัน เพราะวิทยุสื่อสารนี้จำเป็นที่จะต้องใช้งานในกลุ่มของตำรวจ, ทหาร, อาสา และ รปภ. รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่เป็นอาสาสมัครทั้งหมด การใช้งานวิทยุสื่อสารที่ถูกเรียกสั้น ๆ ว่า “วอ” จะมีรหัสวิทยุสำหรับการสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยจะถูกใช้ในกลุ่มของตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร นอกจากนี้กลุ่มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็จำเป็นต้องใช้และต้องรู้รหัสด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการพูดสั้น ๆ สื่อสารและเข้าใจกันได้ทันที เพื่อทำให้เกิดการติดต่อประสานงานที่เป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจตรงกันได้ทั้งหมด ซึ่งโค้ดวิทยุสื่อสารจะถูกทำขึ้นเป็นหลายรูปแบบ ดังนั้น รปภ.จึงจำเป็นต้องจดจำโค้ดวิทยุสื่อสารทั่วไปที่จะถูกใช้เป็นประจำ เช่น ว.00 คือ รอก่อน, ว.01 คือ การพูดถึงที่ทำงานหรือสถานที่ต่าง ๆ, ว.02 คือ ที่พัก, ว.0 คือการขอรับทราบคำสั่ง และ ว.1 จะหมายถึงการถามปลายสายว่าอยู่ตรงจุดไหน เป็นต้น สำหรับ รปภ.แล้วควรรู้ถึงโค้ดวิทยุสื่อสารแบบพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อที่จะได้ติดต่อกับ รปภ.ในจุดอื่น ๆ ได้ง่ายมากขึ้น สำหรับโค้ดวิทยุสื่อสารที่ถูกใช้งานแบบพื้นฐานทั่วไป จะมีทั้งการวอเพื่อขอทราบเรื่องต่าง ๆ และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องรู้ ส่วนโค้ดวิทยุสื่อสารแบบพิเศษที่จะถูกใช้แค่เฉพาะในกลุ่มของทหารและตำรวจ จุดนี้จะไม่ถูกใช้ภายในวอของ รปภ.ดังนั้นจดจำเพียงแค่โค้ดวิทยุสื่อสารแบบเบื้องต้นไว้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ