รปภ. สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่?

รปภ. สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่

รปภ. สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่?

ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้นตัวเพื่อตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นของผิดกฎหมายหรือการโจรกรรมทรัพย์สินต่าง ๆ โดยตามหน้าที่แล้ว รปภ.จะไม่สามารถค้นตัวผู้คนทั่วไปได้ เพราะหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งแม้แต่ตำรวจเองยังต้องมีขั้นตอนของการตรวจค้นตัวอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิ์ฯ ที่อาจจะนำสู่การฟ้องร้องและกลายเป็นคดีความในอนาคตได้

เจ้าหน้าที่ รปภ.จะสามารถขอตรวจค้นกระเป๋าหรือสัมภาระภายนอกได้เท่านั้น โดยจะต้องเป็นไปตามกฎของแต่ละสถานที่  แต่จะไม่สามารถเข้าค้นตัวได้ นอกเสียจากว่าเกิดการกระทำผิดและมีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ.จะทำได้เพียงแค่การกักตัวผู้ต้องสงสัยไว้ภายในพื้นที่เหมาะสม และมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจค้น หรือนำไปดำเนินคดีเอง จึงจะถือว่าถูกต้อง ซึ่งการค้นตัวอาจถือเป็นหนึ่งในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้

ถ้าไม่ทำตามขั้นตอน สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะสามารถขอตรวจค้นผู้ต้องสงสัยได้ ต่อเมื่อผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดแล้ว และมีการทำผิดซึ่งหน้า จะสามารถตรวจค้นตัวเพื่อยึดสิ่งของและนำมาเป็นพยานหลักฐานเอาผิดต่อผู้ต้องหาได้ นอกจากนี้การค้นตัวในสาธารณสถานถือว่าเป็นความผิดด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองมีเหตุอันต้องสงสัยว่าบุคคลที่อยู่ภายในการดูแล กระทำความผิด จึงจะสามารถตรวจค้นได้

ถ้าการตรวจค้นตัวเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปโดยชอบทำ เรื่องอาจจะกลายเป็นคดีความทางอาญาได้ ดังนั้นหน้าที่ของการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยจะเป็นหน้าที่โดยตรงของทางตำรวจและพนักงานฝ่ายปกครองเท่านั้น ส่วน รปภ.จะทำได้เพียงแค่การตรวจสัมภาระบางส่วนและการสกัดกั้นไม่ให้ผู้ต้องสงสัยออกจากพื้นที่ แล้วติดต่อกับทางหัวหน้า รปภ.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงทันที เพื่อเป็นการระงับเหตุอย่างรวดเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ