ความปลอดภัยในโรงเรียน มีอะไรบ้าง? พร้อมบทบาทสำคัญของรปภ. สถานศึกษา

ความปลอดภัยในโรงเรียน สำคัญอย่างไร

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของเยาวชน สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเติบโตในรั้วโรงเรียนที่ปลอดภัย เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด รองลงมาจากครอบครัวที่บ้าน ซึ่งรปภ. สถานศึกษาถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

ความปลอดภัยในโรงเรียน มีอะไรบ้าง?

สำหรับพื้นฐานความปลอดภัยในโรงเรียนสามารถแบ่งออกได้ 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา

ยกตัวอย่าง อุบัติเหตุที่เกิดจากอาคาร การจราจรภายในสถานศึกษา ไปจนถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ทีวี พัดลม และอื่นๆ

2.ด้านอุบัติภัย

สำหรับอุบัติภัยประกอบไปด้วย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย ซึ่งเป็นภัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสิ้นเชิง

3.ด้านสัตว์มีพิษ

การสัมผัสกับสัตว์มีพิษบางชนิด เช่น งูและแมลงที่มีพิษ อาจนำไปสู่การเจ็บป่วย หรือการแพ้

4.ด้านภัยคุกคามและอาชญากรรม

ภัยคุกคามและอาชญากรรมในสถานศึกษาสามารถพบเห็นได้บ่อยจากข่าว สามารถเกิดได้จากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน

อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หน้างานได้อย่างครอบคลุม

รปภ. สถานศึกษา มีบทบาทอย่างไร

บทบาทของรปภ. สถานศึกษา

การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่รปภ. มีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ปฏิบัติงาน และนโยบายรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งบทบาทพื้นฐานของรปภ. สถานศึกษา ได้แก่

1.ตรวจตราความเรียบร้อยของอาคาร

การตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รปภ. แจ้งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้ทันท่วงที ก่อนที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุ ซึ่งตัวอาคารเป็นสถานที่หลักที่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนใช้สำหรับการเรียนและการสอน

2.ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

ในช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นเวลาที่การจราจรภายในและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนจะหนาแน่นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลามาทำงาน-เลิกงานของบุคลากรในโรงเรียนด้วย ดังนั้นรปภ. สถานศึกษาจึงต้องดูแลความเรียบร้อยของการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

3.รับมือกับอุบัติภัย

เจ้าหน้าที่รปภ. สถานศึกษาควรมีความรู้ในการรับมือกับอุบัติภัย ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว และอื่นๆ ซึ่งในส่วนนี้ รปภ. สถานศึกษาจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น หน่วยงานดับเพลิง ทีมแพทย์ฉุกเฉิน และอื่นๆ เพื่อส่งต่อความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

4.รับมือกับสัตว์มีพิษ หรือสัตว์เลื้อยคลาน

แม้เจ้าหน้าที่รปภ. สถานศึกษาจะไม่ได้มีหน้าที่รับมือกับสัตว์มีพิษโดยตรง แต่สามารถให้ความช่วยเหลือจัดการกับสัตว์มีพิษเบื้องต้นได้ และสามารถประสานงานกับทีมกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับสัตว์มีพิษ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนต้องมีมาตรการอื่นเพื่อรับมือในกรณีที่นักเรียนสัมผัส หรือถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยด้วย เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำส่งโรงพยาบาล และอื่นๆ

5.ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุคุกคามหรืออาชญากรรม

เจ้าหน้าที่รปภ. สถานศึกษามีบทบาทในการคัดกรองและป้องกันบุคคลภายนอกที่น่าสงสัยไม่ให้เข้ามาในโรงเรียน ในกรณีที่เกิดอาชญากรรม เจ้าหน้าที่รปภ. จะต้องควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น และทำการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยรปภ. สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีบทบาทเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และข้อตกลงที่สถานศึกษาทำร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัย

สำหรับการว่าจ้างรปภ. สถานศึกษาควรทำการว่าจ้างกับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการคัดกรองและอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดของสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยเจ้าหน้าที่รปภ. ควรจะต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง และไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รปภ. จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรที่กำหนดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆ

โดย Security 1 Service เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่สามารถเชื่อถือได้ ด้วยมาตรการในการคัดกรองบุคลากร การอบรมที่ได้มาตรฐาน และที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่รปภ. ทุกคนมีใบอนุญาตประกอบอาชีพรปภ.

สนใจจ้างรปภ. สถานศึกษา จาก Security 1 Service

Security 1 Service หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน จึงเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ เรามุ่งมั่นพัฒนา และตั้งใจบริการท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ โดยที่เราพร้อมปกป้อง ดูแลท่าน และทุกคนในโครงการด้วยการบริการจากใจของพวกเราทุกคน หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

โทร. 02-007-4525
อีเมล: info@security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ