ยาม หรือ รปภ. นั้นต้องมีการสอบใบอนุญาติหรือไม่

ยาม หรือ รปภ. นั้นต้องมีการสอบใบอนุญาติหรือไม่

ยาม หรือ รปภ. นั้นต้องมีการสอบใบอนุญาติหรือไม่

สำหรับข้อกฎหมายใหม่ที่ถูกทำขึ้น ภายใต้ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือใบ ภธ.7 รปภ.คนใดไม่มีใบอนุญาต แต่เข้าทำงานจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ภาครัฐได้มีการปรับกฎหมายของธุรกิจรักษาความปลอดภัยใหม่ เพื่อให้ รปภ.ทุกคนต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องเป็นใบอนุญาตที่ได้รับจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ นอกจากนี้จะต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตด้านการผ่านอบรมมาแล้ว ตามกฎหมายมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตใด ๆ มาเลย จะต้องโดนโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบการเอง ถ้าไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและอาจจะถูกโทษทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย จะต้องมีระบบการแจ้งเหตุและมีการแจ้งรายชื่อของพนักงานที่เป็น รปภ.ทั้งหมดให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นได้รับทราบไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและสามารถติดตามตัว ในกรณีทำผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว สำหรับหลักสูตร รปภ. จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง แล้วจะต้องมีภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ที่เคยต้องโทษคดีลักทรัพย์, ยักยอกทรัพย์ และคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมด คดีทางเพศและคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จะไม่สามารถสมัครเป็นพนักงาน รปภ.ได้ ซึ่งถ้ามีการลงพื้นที่เพื่อการส่งตรวจสอบแล้วพบการกระทำผิด บริษัทจะต้องถูกดำเนินคดีทันที

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ