สายตรวจ รปภ. เป็นหนึ่งในสายงานของ รปภ. ใช่หรือไม่

สายตรวจ รปภ. เป็นหนึ่งในสายงานของ รปภ. ใช่หรือไม่

สายตรวจ รปภ. เป็นหนึ่งในสายงานของ รปภ. ใช่หรือไม่

สายตรวจ รปภ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องมีการทำงานร่วมกันเพียงแต่จะมีตำแหน่งและหน้าที่แตกต่างออกไป โดยรายละเอียดของงานและหน้าที่หลักของผู้เป็นสายตรวจ รปภ.คือ

  1. การควบคุม ดูแล และตรวจสอบกำลังพล ในหน่วยปฏิบัติงานอยู่เสมอ
  2. ถ้ากำลังพลของ รปภ.ในสถานที่ใดไม่เพียงพอ สายตรวจ รปภ.ต้องมีความสามารถในการจัดสรรกำลังพล ให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละแห่งให้ได้มากที่สุด
  3. มีหน้าที่ในการอบรมวิธีการทำงานของ รปภ.เพื่อทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานของบริษัท พร้อมตรงต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  4. ประสานงานกับทางผู้ว่าจ้าง เพื่อนำมาบอกต่อให้กับทาง รปภ.ได้รับรู้หน้าที่อย่างถูกต้อง
  5. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก รปภ.ด้วยกันเอง หรือปัญหาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ที่อาจไม่ตรงกับการแจ้งของผู้ว่างจ้าง
  6. ตรวจสอบดูการทำงานของ รปภ.และหัวหน้าชุด รปภ.อย่างละเอียด เพื่อทำให้งานออกมาตรงตามแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการมากที่สุด
  7. ถ้ามีปัญหาการทะเลาะกันของ รปภ.หรือหัวหน้า รปภ.ภายในที่ทำงานเดียวกัน สายตรวจจะต้องมีความสามารถในการไกล่เกลี่ย เพื่อยุติปัญหาและทำให้สถานการณ์ภายในที่ทำงานกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
  8. นำเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ รปภ.ได้พบในหน้างานจริง มาแจ้งยังบริษัทเพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป
  9. มีความสามารถในการตักเตือนและพูดคุยให้ รปภ.กับหัวหน้า รปภ.สามารถทำงานได้ตรงหน้าที่ของตนเอง พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง เพื่อทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะสามารถสมัครเป็นสายตรวจ รปภ.ได้จะต้องเป็นเพศชายหรือหญิง ที่มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปและอายุจะต้องไม่เกินกว่า 50 ปี ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมสายตรวจ รปภ.อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้ว มีทักษะด้านการเจรจา การประสานงาน มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลาเสมอ นอกจากนี้บางสถานที่อาจมีการระบุเรื่องของประสบการณ์ทำงานและการมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ช่องทางการติดต่อ

 

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ