บริษัท รปภ (รักษาความปลอดภัย) ที่ได้มาตรฐาน ISO ต้อง Security 1 Service

บริษัท รปภ (รักษาความปลอดภัย) ที่ได้มาตรฐาน ISO ต้อง Security 1 Service

บริษัท รปภ (รักษาความปลอดภัย) ที่ได้มาตรฐาน ISO ต้อง Security 1 Service

พนักงาน รปภ ของเราผ่านหลักสูตรการอบรมอะไรมาบ้าง ?

พนักงาน รปภ ของ Security 1 Service ทุกคนได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความทันสมัยและเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ ได้ตามสถานการณ์อย่างครอบคลุม เพราะเราคือ บริษัท รปภ ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความชำนาญการและความรู้ในการแก้ไขและจัดการปัญหามากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านและคนในพื้นที่ที่ดูแล

โดยพนักงานใน บริษัทรักษาความปลอดภัย Security 1 Service นั้นผ่านหลักสูตรเบื้องต้นดังนี้

 1. การตรวจวัตถุต้องสงสัย
 2. การจดจำรูปพรรณ สัณฐาน/ยานพาหนะ
 3. การควบคุมบุคคล
 4. การควบคุมยานพาหนะ
 5. การควบคุมสถานที่
 6. การตรวจค้น
 7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 8. การฝึกระเบียบแถวทุกวัน
 9. การฝึกอบรมจราจร
 10. การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง
 11. การอบรมวิชา รปภ

และนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยอีกด้วย เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด และเพื่อเป็น บริษัท รปภ ที่ดีที่สุดอย่างที่ต้องเป้าไว้

นอกเหนือจากคุณภาพของบุคลากร (ยาม) ที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วนั้น บริษัท รปภ ของเรายังได้รับมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 ที่เป็นมาตรฐานสากล เพราะเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาทั้งระบบการปฏิบัติงาน พนักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็น บริษัท รปภ. อันดับ 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของเราจะปฏิบัติงานโดยมีอุปกรณ์และระบบที่ทันสมัยมากมาย คอยช่วยให้การทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงโปรแกรมระบบ รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยที่ทาง Security 1 Service สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) ในการออกตรวจแต่ละครั้ง โดยโปรแกรมนี้จะสามารถบันทึกเวลาเข้างาน และตรวจสอบแต่ละจุดตรวจได้ ว่าเวลาใดที่ต้องออกตรวจ และออกตรวจโดย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คนไหน โดยข้อมูลทุกอย่างจะบันทึกลงระบบ ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป เพื่อให้เป็นบริษัท รปภ. อันดับ 1 ให้ได้

โดยหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ของ Security 1 Service หลัก ๆ มีดังนี้

 1. ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 4. ติดตามการเข้ามาของบุคคลและรถยนต์ภายนอก
 5. บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนด
 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 7. คอยระแวดระวังภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่รับผิดชอบ
 8. รายงานหัวหน้าหน่วย รปภ. (หัวหน้า ยาม) เมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
 9. คอยให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานที่อย่างเต็มความสามารถ

หากต้องการจ้าง บริษัท รปภ (รักษาความปลอดภัย) ควรพิจารณาจากอะไร ?

หากคุณต้องการ จ้าง รปภ ที่ไว้วางใจได้ มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ต้องคำนึงถึง เพราะในตลาดงานสายนี้ก็มีบริษัทที่ให้

หากต้องการจ้าง บริษัท รปภ (รักษาความปลอดภัย) ควรพิจารณาจากอะไร ?

หากคุณต้องการ จ้าง รปภ ที่ไว้วางใจได้ มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ต้องคำนึงถึง เพราะในตลาดงานสายนี้ก็มีบริษัทที่ให้ บริการ รปภ ที่ให้บริการอยู่มาก ดังนั้นจึงต้องเลือกบริษัทที่มี การรักษาความปลอดภัย ที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของคุณ ซึ่งควรคัดเลือกดังนี้

 1. เลือกบริการ รปภ ที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานรับรอง

ควรได้รับการรับรองจากสากลเช่น มาตรฐาน ISO ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบุคลากรและทีมงานที่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม มีการบริหารงานที่ดีและไว้วางใจได้

 1. พนักงานผ่านการตรวจสอบ ไม่มีประวัติอาชญากรรม

แน่นอนว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นหลักและสำคัญมากที่สุด ก็คือระบบ การรักษาความปลอดภัย ที่ครอบคลุมไปถึงตัวพนักงาน ก่อนที่จะว่า จ้าง รปภ ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยระยะยาวของลูกบ้าน

 1. สามารถให้ บริการ รปภ ได้อย่างทั่วถึงในทุก ๆ เรื่อง

ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไร พนักงานควรมีความรู้ใน การรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง พนักงานควรได้รับการอบรมในหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัย เพื่อให้ทันต่อทุกเหตุการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 1. ควร จ้าง รปภ จากบริษัทที่มีประสบการณ์สูง

ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ใน การรักษาความปลอดภัย ในหลายสถานที่ เช่น โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า จนไปถึงมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่าง ๆ จะทำให้พนักงานมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น

ที่ให้บริการอยู่มาก ดังนั้นจึงต้องเลือกบริษัทที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของคุณ ซึ่งควรคัดเลือกดังนี้

 1. เลือกบริการ รปภ ที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานรับรอง

ควรได้รับการรับรองจากสากลเช่น มาตรฐาน ISO ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบุคลากรและทีมงานที่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม มีการบริหารงานที่ดีและไว้วางใจได้

 1. พนักงานผ่านการตรวจสอบ ไม่มีประวัติอาชญากรรม

แน่นอนว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นหลักและสำคัญมากที่สุด ก็คือระบบการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมไปถึงตัวพนักงาน ก่อนที่จะว่าจ้าง รปภ ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยระยะยาวของลูกบ้าน

 1. สามารถให้บริการ รปภ ได้อย่างทั่วถึงในทุก ๆ เรื่อง

ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไร พนักงานควรมีความรู้ในการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง พนักงานควรได้รับการอบรมในหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัย เพื่อให้ทันต่อทุกเหตุการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 1. ควรจ้าง รปภ จากบริษัทที่มีประสบการณ์สูง

ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยในหลายสถานที่ เช่น โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า จนไปถึงมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่าง ๆ จะทำให้พนักงานมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น

และนี่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงคร่าว ๆ ในการ จ้าง รปภ แต่ถ้าหากมีเงื่อนไขที่ต้องการนอกเหนือจากนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง เหนือสิ่งอื่นใด ทาง Security 1 Service มีพร้อมในทุกปัจจัยที่คุณต้องการ Security 1 Service สามารถตอบโจทย์ การรักษาความปลอดภัย อย่างที่คุณต้องการได้ทุกเงื่อนไข เพราะ บริการ รปภ ของ Security 1 Service นั้นมุ่งเน้นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของทุก ๆ สถานที่

หากคุณกำลังมองหา รปภ ที่มีวินัยจาก บริษัท รปภ ที่น่าเชื่อถืออยู่ ขอให้พิจารณา Security 1 Service เพราะเราก็เป็น 1 ใน บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะให้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ