หากต้องการสมัครงานเป็น รปภ. ต้องมีอายุเท่าไหร่ และไม่เกินเท่าไหร่

สมัครงาน รปภ.

หากต้องการสมัครงานเป็น รปภ. ต้องมีอายุเท่าไหร่ และไม่เกินเท่าไหร่

การสมัครงาน รปภ.รุ่นใหม่ มีการกำหนดเรื่องของอายุและคุณสมบัติไว้ชัดเจน เพราะด้วยการเป็นธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ทั้งยังมีกฎหมายในเรื่อง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ดังนั้นจึงมีการปรับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สามารถทำงานได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ พร้อมการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุสูงสุดที่รับในการทำงาน คือ อายุ 55 ปี พร้อมการมีเรื่องของคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริษัท กฎหมายเกี่ยวกับ รปภ.ยุคใหม่มาจาก พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 ที่จะต้องการยกระดับเรื่องของมาตรฐานด้านธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้มีศักยภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างได้จริง มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและ รปภ.ทุกคนมีคุณสมบัติที่ไว้วางใจได้ มีการตรวจสอบมาแล้วเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเกิดเป็นการกำหนดเรื่องของอายุใหม่ จากที่เคยรับอายุ 18 ปีขึ้นไป และบางสถานที่หรือบางบริษัทอาจไม่มีการกำหนดอายุสูงสุดของการรับ ทั้งยังกำหนดเรื่องของไว้ที่ประถมศึกษาปีที่ 6 ถูกปรับให้กลายเป็นการกำหนดช่วงอายุที่ชัดเจน คือ 18-55 ปี ทั้งชายและหญิง พร้อมการกำหนดจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า แต่จะอนุโลมให้ผู้ที่ทำงานมาก่อน พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 จะทำการอัพเดทใหม่ ดังนั้น รปภ.บางพื้นที่จึงอาจจะยังมีผู้สูงอายุทำงานร่วมด้วย ใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย One Service สามารถไว้วางใจได้ในทุก ๆ ด้าน เพราะมีความเป็น Professional Service ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 มาแล้วเป็นที่เรียบร้อย พร้อมการส่ง รปภ.ที่ตรงตามคุณสมบัติทางกฎหมายอย่างครบถ้วน มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาเป็นอย่างดี พร้อมให้ความมุ่งมั่นในด้านการบริการที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจ คุณจึงสามารถเลือก รปภ. ไปลงพื้นที่ต่าง ๆ ได้มั่นใจที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ