มาตรฐานการบริการ

High-class standard

บริการทีมงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

ด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานให้มีพร้อมในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนถึงการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดทั้งจากลูกค้าภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนมากกว่าหน่วยงานที่สำคัญมีจำนวนพนักงาน รปภ.ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

ด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานให้มีพร้อมในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนถึงการ
พัฒนาระบบและอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดทั้งจากลูกค้าภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนมากกว่าหน่วยงาน
ที่สำคัญมีจำนวนพนักงาน รปภ.ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
ในทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล

บริษัทมีการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรอง ผ่านการอบรมที่นายทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์และการตรวจค้นศิลปะการต่อสู้และการจับกุม การจับสัตว์ร้าย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริษัทมีการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังได้
รับหนังสือรับรอง ผ่านการอบรมที่นายทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง
เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์และการตรวจค้นศิลปะการ
ต่อสู้และการจับกุม การจับสัตว์ร้าย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

High-class Standard

มาตรฐานการบริการ

Synergized Collaboration

บริหารงานด้วยทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง

Strategic Recruitment

การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
ผ่านการตรวจสอบอาชญากรรม

Professional Development

เจ้าหน้าที่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรม
ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ

Comprehensive Assistance

หากเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงานขาดงาน
บริษัทฯ มีทีมงานทดแทน

24 hours Service

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยให้
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Satisfaction Guarantee

หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นที่
พอใจขอเปลี่ยนได้ทันที

Responsibilities

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Equipment

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

จ้างทีมรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส มั่นใจ เชื่อถือได้ ให้ความอบอุ่นปลอดภัย 100%

การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ที่มีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญภายในที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจ้าง บริษัท รปภ. ที่จะสามารถเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรวมขององค์กรได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังเช่นวัน เซอร์วิส (One Service) ที่พร้อมทำให้ความไว้วางใจของคุณได้รับผลตอบแทนเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุด เพราะการดูแลคุณเป็นงานของวัน เซอร์วิส

ความเป็นมาของบริษัท วัน เซอร์วิส

บริษัทรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส (One Service) ให้ความมั่นใจด้านการดูแลความปลอดภัยจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพและเป็นเครือเดียวกันกับกลุ่มบริษัท พีแอนด์พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด โดดเด่นในเรื่องงานด้านดูแลความปลอดภัยอันดับ 1 ของประเทศ มาพร้อมความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการและบุคลากรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมไปถึงการได้ฝึกฝนบุคลากรด้านดูแลความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น มีการฝึกอบรมในทุกด้านและทุกหลักสูตร เพื่อทำให้การดูแลทรัพย์สินและชีวิตของลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีเยี่ยม

วัน เซอร์วิส มีการทำงานที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพสูง พร้อมการพัฒนาระบบขององค์กรให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีอุปกรณ์ทุกประเภทที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้มีการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ มีความทันสมัย สามารถใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยร่วมไปกับ รปภ. หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความที่บริษัทวัน เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนด้านการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมากถึง 50 หน่วยงาน ที่ให้ความไว้วางใจในการจ้างทีม รปภ. ของเรา จึงทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ไว้วางใจขององค์กรขนาดใหญ่เสมอมา

จุดเด่นของการจ้างทีมรักษาความปลอดภัย จากวัน เซอร์วิส

วัน เซอร์วิส คือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงมีจุดเด่นที่เหนือกว่าบริษัทอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 • ปณิธานของผู้บริหารบริษัท วัน เซอร์วิส คือ การมุ่งพัฒนาทั้งด้านงานบริการที่ดีเยี่ยมและการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสามารถทำตามปณิธานได้จริงและพัฒนาบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กลายเป็นบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในวงการ
 • ยึดมั่นเรื่องความซื่อสัตย์ จริงใจ และการตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน
 • มีการอบรมและพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในบริษัท วัน เซอร์วิส จึงทำให้การทำงานในทุก ๆ วันของบุคลากรจาก
 • วัน เซอร์วิส เป็นไปอย่างดีเยี่ยมและมีความระมัดระวังเสมอ
  วัน เซอร์วิส เป็นผู้วางโครงสร้างด้านความปลอดภัยที่เน้นเรื่องรายละเอียด ความรอบคอบ การวางแผนอย่างเป็นระบบ และการจัดระเบียบบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยการวางโครงจะเน้นใช้ประสบการณ์ของทางบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานและดูแลตามสถานการณ์จริง เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด
 • ครบครันด้านมาตรฐานองค์กรที่บริษัท วัน เซอร์วิส ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทใหญ่อยู่เสมอ
 • มีการคัดสรรบุคลากรที่เป็น รปภ. ด้วยการตรวจสอบประวัติมาเป็นอย่างดี เน้นคัดสรรผู้ที่มีใจรักบริการและมีร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะดูแลทรัพย์สิน เอกสารสำคัญ และชีวิตของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ
การคัดสรรบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัยของวัน เซอร์วิส

รปภ. เป็นบุคลากรสำคัญของบริษัทด้านการดูแลความปลอดภัย ซึ่งบริษัท วัน เซอร์วิส ได้มีการคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาเป็น เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยการเลือกจากมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 • คัดสรรผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องโรคส่วนตัวหรือโรคเรื้อรังใด ๆ
 • คัดสรรผู้ที่ผ่านการตรวจสอบด้านประวัติอาชญากรรมมาแล้วเป็นอย่างดี ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติโปร่งใสและไม่เคยต้องคดีใด ๆ มาก่อน
 • ผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรกับบริษัท วัน เซอร์วิส ได้ต้องมีทัศนคติที่ดี ใส่ใจต่องานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเจ้าหน้าที่ รปภ. คนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. จะต้องได้รับการฝึกอบรมอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรกับ วัน เซอร์วิส ได้จะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของการฝึกอบรม เข้าใจต่อกฎระเบียบต่างๆ และสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทุกครั้ง
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. ของวัน เซอร์วิส จะถูกติดตามดูพฤติกรรมอยู่เสมอ ถ้าผู้ใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ไม่ซื่อสัตย์ และไม่จริงใจต่อลูกค้าจะถูกคัดออกทันที
 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัน เซอร์วิส จะถูกอบรมมาให้เป็นผู้มีไหวพริบ รู้จักสังเกต และเมื่อใดที่เกิดเหตุผิดปกติจะต้องมีการแจ้งศูนย์ใหญ่หรือสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที พร้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม
 • เจ้าหน้าที่ของวัน เซอร์วิส ต้องสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้ดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัน เซอร์วิส สามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและปรับตัวเพื่อให้กลมกลืนไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ